Belangenbehartiging


Nederland

Boek

Al vanaf begin 2020 is een groep voorlopers bezig met een boek over speedpedelecs. Want daar ontbrak het nog aan. Wij zijn niet de uitgever doch hebben daar graag data en tekst voor aangeleverd.

 

De uitgave van het boek valt in 2021 bewust samen met een petitie.


Petitie NL

De speedpedelec moet binnen de bebouwde kom op veel routes tussen auto’s en vrachtwagens rijden. Zijn snelheid van 35-45 km/u is daarvoor veel te laag. Gevolg: gevaarlijke situaties, irritatie, agressie en gewonden.

Teken daarom nu de petitie om in de NL-wetgeving vast te leggen dat de speedpedelec toegestaan wordt met gepaste snelheid op het fietspad te rijden.

 

Teken vóór 21 juni 2021!


Kopgroep

Sinds maart 2016 bestaat de Facebookgroep “Speed-pedelec Groep der Lage Landen”, bestaande uit spedelaars en geïnteresseerden. In 2019 is de naam gewijzigd naar "De Speed-Pedelec Groep". De groep is in korte tijd gegroeid naar meer dan 5.000 leden, waarvan de helft afkomstig is uit Nederland en de andere helft uit België (Vlaanderen) en een enkel ander land.

Uit deze Facebookgroep is de zogenaamde Kopgroep voortgekomen die zich bezighoudt met de politieke belangenbehartiging van de Nederlandse speedpedelec rijder.

De Kopgroep kan gezien worden als de enige belangenbehartiger van de speedpedelec omdat zij geen enkel ander doel dient en door vrijwilligers gerund wordt.


Fietsersbond (NL)

De Fietsersbond vertegenwoordigt van oudsher de belangen van de bio-bikes en later ook de e-bikes. In theorie komen daar de speedpedelecs bij doch aangezien er spanningen zijn tussen speedpedelecs en andere fietsen (waarvan het aantal vele malen groter is)  kan de Fietsersbond een standpunt innemen dat nadelig voor de spedelaars kan zijn.


Fusie Kopgroep - Fietsersbond

Op 1 september 2020 maakte de Kopgroep bekend te willen opgaan in de Nederlandse Fietsersbond doch de statuten van die laatste laten dat niet zomaar toe. In 2021 volgt meer nieuws en ook welke beleidsvrijheid de Kopgroep dan zal hebben.


ANWB (NL)

Hetzelfde kan gezegd worden van de ANWB waarbij de positie van de speedpedelec helemaal ondersneeuwt door de overige weggebruikers zoals de auto.


Gelukkig treffen alle bovengenoemde partijen elkaar in het thema Duurzaamheid. Want er is een groot belang om samen te werken aan de promotie van de speedpedelec als effectieve oplossing voor de mobiliteitsvraagstukken van nu.


België

365SNEL

In het project 365SNEL nemen de volgende partners deel: AVERE Belgium, Technologiecampus Gent van de KU Leuven, O2O en de onderzoeksgroep MOBI van de VUB. Zij onderzoeken, in opdracht van de Vlaamse overheid, hindernissen en vooroordelen m.b.t. de speedpedelec.
Op de website 365SNEL is veel informatie te vinden:

  • waaronder de Belgische wetgeving
  • en een interessant onderzoek naar het gebruik, zie onder Nieuws.

Europa

LEVA-EU

LEVA-EU staat voor Light Electric Vehicle Association in Europe en is een non-profit handelsorganisatie van producenten gezeteld in Gent, België. Zij behartigt enkel de belangen van LEV's in Europa.  LEVA-EU is opgericht in 2017 door Annick Roetynck en heeft wereldwijd 30 partners in de EU, China, Noorwegen, Rusland en Zwitserland.

Op de website van de LEVA-EU is veel informatie te vinden over de hindernissen van fabrikanten bij het vermarkten van speedpedelecs. Hieruit blijkt ook deels waarom de speedpedelec zo duur is.