Statistieken

Onderstaande statistische informatie is eigendom van Speedpedelec Evolutie en mag alleen na haar uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden.
We verwijzen ook naar onze disclaimer.


Actuele gegevens 7 juli 2022 over de 1e helft 2022Nieuwverkopen NL 2022 1e helft per merk - model

Toelichting.
In deze tabel presenteren we de nieuwverkopen in NL van de eerste helft 2022 naar merk en model. In 2022 zijn er 74 modellen verkocht verdeelt over 28 merken. Konden we in 2021 nog 2 nieuwe merken verwelkomen, eind juni 2022 is dat er maar 1: het Duitse Velo de Ville. De 28 merken presenteerden 4 nieuwe modellen (heel 2021 nog 13). De laatste 2 kolommen tonen de nieuwe merken en modellen.


Nieuwverkopen NL 3 jaar

 

Toelichting.
Stijgende nieuwverkopen speedpedelecs voor de Nederlandse markt! Over de 1e helft 2022 is een stijging gerealiseerd van 11% (van 1932 fietsen in 2021 naar 2139). Doch verkopen bleven 7% achter bij die van 2020 met 2299 verkopen. Ondanks een gemiddelde stijging van 25% over januari t/m april vertoonden mei en juni een lichte daling van 6%. Als we voor de prognose voor de 2e helft 2022 rekenen met gelijke nieuwverkopen als in 2021 dan verwachten wij voor heel 2022 een geringe stijging van 5% (naar 4.149 fietsen) t.o.v. 2021 (3.958 fietsen).


Park NL Top 10 per merk

 

Toelichting.

Speedpedelec Evolutie publiceert opnieuw haar analyse van de Nederlandse markt! Per 9 juli 2022 fietsen er 29.683 gekentekende speedpedelecs rond in NL: het speedpedelecpark. De Top 10 merken hiervan (met 26.601 fietsen) vergroten hun aandeel van 89 naar 90%. De resterende 10% (3.082 fietsen) bestaat uit 48 merken! De top 3 blijft ongewijzigd: Stromer is marktleider met 34% en heeft samen met nummer 2 Riese & Müller wederom meer dan de helft van de markt in handen. De 3de plaats gaat naar Sparta.


Park NL Top 10 per model

 

En de 3de analyse van Speedpedelec Evolutie over het Nederlandse park gaat over de modellen. Per 9 juli 2022 zijn er 29.683 gekentekende speedpedelecs. De Top 10 modellen hiervan (met 19.032 fietsen) zijn samen goed voor 64%. De resterende 36% (10.651 fietsen) bestaan uit 193 modellen! De ST1, 2 en 3 van Stromer staan op resp. de 1e t/m de 3e plaats, met de opmerking dat zowel de 1 als de 2 (de oude met ketting/derailleur en de nieuwe met riem/naafversnelling) in de loop der tijd veranderd zijn en er dus sprake is van meerdere modellen. De plaatsen 4 t/m 8 verschillen elkaar slechts gering in aantal. Stromer heeft 4 modellen in de Top 10, R&M 3, Sparta 2 en Gazelle 1 (en dat is niet hun nieuwe model "No1").
2 januari 2022 over 2021


Nieuwverkopen NL 2021 per merk - model

Toelichting

In deze tabel presenteren we de nieuwverkopen in NL van 2021 naar merk en model. In 2021 zijn er 84 modellen verkocht verdeelt over 31 merken. Konden we in 2020 nog 6 nieuwe merken verwelkomen, in 2021 zijn dat er maar 2: de Duitsers E-Bike Manufaktur en Zemo. De 31 merken presenteerden 13 nieuwe modellen (in 2020 nog 31). Vele bestaande modellen zijn wel gemoderniseerd met grotere accu's en/of nieuwe motoren. De laatste 2 kolommen tonen de nieuwe merken en modellen. Maar liefst 20 merken, onder in de tabel, hebben minder dan 50 fietsen verkocht. Geen zorgen: zij verkopen ook e-bikes en bio-fietsen. 


Nieuwverkopen NL 3 jaar

 

Toelichting

Nieuws voor de Nederlandse markt voor speedpedelecs! Speedpedelec Evolutie moet helaas een forse daling presenteren in de nieuwverkopen 2021 van 12% t.o.v. het recordjaar 2020 (van 4.486 naar 3.970 fietsen). Begon het jaar met een halvering in januari en februari, bleven de verkopen in maart t/m juni op het niveau van 2020 om in juli en augustus een kwart verlies te tonen. In september werden 58 fietsen méér verkocht dan in 2020 en het laatste kwartaal 1 fiets meer. Gemiddeld werden er 331 fietsen per maand verkocht waarbij er sprake is van een duidelijk seizoenspatroon. Toch is 2021 geen verloren jaar: er werd zelfs 5% meer verkocht dan gemiddeld over de afgelopen 5 jaar! Verklaring van de jaardaling kan zijn een verminderde koopwens bij het publiek (meer thuiswerken) en een afname van afleverklare fietsen door logistieke problemen in de fietsindustrie, beide gevolgen van het Corona fenomeen.


Park NL Top 10 per merk

 

Toelichting

Speedpedelec Evolutie publiceert opnieuw haar analyse van de Nederlandse markt! Per 2 januari 2022 fietsen er 27.538 gekentekende speedpedelecs rond in NL: het speedpedelecpark. De Top 10 merken hiervan (met 24.541 fietsen) blijven net als verleden jaar goed voor 89%. De resterende 11% (2.997 fietsen) bestaat uit 47 merken! Stromer blijft marktleider met 33% en heeft samen met nummer 2 Riese & Müller wederom meer dan de helft van de markt in handen. De 3de plaats gaat weer naar Sparta.


Park NL Top 10 per model

 

Toelichting

Dit is de analyse van het Nederlandse park naar model. Per 2 januari 2022 zijn er 27.538 gekentekende speedpedelecs. De Top 10 modellen hiervan (met 17.926 fietsen) zijn samen goed voor 65%. De resterende 35% (9.612 fietsen) bestaan uit 188 modellen! De ST1 van Stromer is gepromoveerd van de 2e naar de 1e plaats en stoot de Ion E-Speed van Sparta van de troon: die gaat naar de 3e plaats. De ST2 staat nu op de 2e plaats hoewel dit eigenlijk 2 modellen betreft: de oude met ketting/derailleur en de nieuwe met riem/naafversnelling. De plaatsen 4 t/m 8 verschillen elkaar slechts gering in aantal. Stromer heeft 4 modellen in de Top 10, R&M 3, Sparta 2 en Gazelle 1 (en dat is niet hun nieuwe model "No1").


Het aantal nieuwe speedpedelecs dat in NL verkocht is in 2021.


Dat is helaas een daling in de nieuw verkopen, ten opzichte van recordjaar 2020, van 12%. 


Desondanks is het hele speedpedelec-park in NL gegroeid met maar liefst 16%: er zijn bijna geen fietsen afgevoerd (door bijv. einde technische levensduur of export).


Het Nederlandse speedpedelecpark bestond op 2 januari 2022 uit 57 merken...


... en uit maar liefst 198 modellen.


27.538 Gekentekende speedpedelecs fietsen in NL rond. Wij baseren dit aantal op de RDW gegevens waarbij we, dankzij onze kennis van merken en modellen en vele verbandscontroles, de enige zijn die dat aantal zo exact kunnen bepalen...


De gemiddelde ouderdom van de speedpedelec in het park NL is gestegen van 3,2 jaar op 7 januari 2021 naar 3,7 op 2 januari 2022. Dat is goed nieuws voor de detailhandel die onderhoud- en reparatiediensten aanbiedt.
Het gemiddeld oudste model is de Raleigh Dover met 12,7 jaar!


7 januari 2021 over 2020


Nieuwverkopen NL 2020 per merk - model

Toelichting

In deze tabel presenteren we de nieuwverkopen in NL van 2020 naar merk en model. In 2020 zijn er 92 modellen verkocht verdeelt over 33 merken. Wij verwelkomen in 2020 een zestal nieuwe merken: het Belgische Ellio, Amerikaans/ Taiwanese Fuell, Hongaarse Gepida, Duitse Kettler, Franse LMX en het Zwitserse MTB Cycletech: de hele wereld is betrokken. De 33 merken presenteerden 31 nieuwe modellen (Flyer maar liefst 7). Een derde van alle modellen is daarmee nieuw! De laatste 2 kolommen tonen die nieuwe merken en modellen. Maar liefst 21 merken, onder in de tabel, hebben minder dan 50 fietsen verkocht. Geen zorgen: 16 merken daarvan verkopen ook e-bikes en bio-fietsen. 


Nieuwverkopen NL 3 jaar

Toelichting

Goed nieuws voor de Nederlandse markt voor speedpedelecs! Speedpedelec Evolutie toont als eerste een forse stijging in de nieuwverkopen 2020 van 25% (van 3.619 naar 4.521 fietsen). Een sterke groei in januari en februari werd gecompenseerd door mei waar slechts 14 fietsen méér verkocht werden dan in 2019. Vanaf juni zien we weer een stijging van 20 à 30%. Onze jaarprognose van 9 september met 4.925 fietsen is echter door een forse daling in de laatste 2 maanden niet gehaald. Verklaring van de jaartoename kan zijn de fiscale bijtellingsregeling voor geleasete speedpedelecs via de (groene) werkgever van de fietser. Ook is er wereldwijd een groeiend besef dat juist de fiets gezond, individueel en onafhankelijk vervoer biedt waarvan de gehele fietsindustrie profiteert.


Park NL Top 10 per merk

Toelichting

Speedpedelec Evolutie publiceert opnieuw haar analyse van de Nederlandse markt! Per 7 januari 2021 telt het park 23.793 gekentekende speedpedelecs. De Top 10 merken hiervan (totaal 21.107 fietsen) zijn samen goed voor 89%. De resterende 11% (totaal 2.686 fietsen) bestaat uit 43 merken! Stromer is marktleider met 32% en samen met Riese & Müller hebben zij meer dan de helft van de markt in handen. De 3de plaats gaat naar Sparta: of zij met haar nieuwe D-Burst modellen de glorietijd van haar Ion E-Speed kan voortzetten zal de tijd leren.


Park NL Top 10 per model

Toelichting

En de 3de analyse van Speedpedelec Evolutie over het Nederlandse park gaat over de modellen. Per 7 januari 2021 zijn er 23.793 gekentekende speedpedelecs. De Top 10 modellen hiervan (totaal 16.187 fietsen) zijn samen goed voor 68%. De resterende 32% (totaal 7.606 fietsen) bestaan uit 170 modellen! De Ion E-Speeds van Sparta, die gemiddeld al 5,5 jaar oud zijn, staan nu nog met 2.021 fietsen bovenaan, van de nr. 2 rijden 2002 fietsen rond: de ST1 van Stromer. Ook de volgende 4 modellen verschillen elkaar slechts gering in aantal. Met een voorbehoud voor de Cruiser van R&M: 119 stuks zijn mogelijk het model Roadster: de data is niet eenduidig...in dat geval staat de ST2 van Stromer op de 3e plaats! Stromer heeft 4 modellen in de Top 10, R&M 3 en Sparta 2.


Het jaar 2020 is voor de speedpedelec in Nederland een topjaar geworden:

Het aantal nieuwe speedpedelecs in NL in 2020.


Uit de data concluderen wij een stijging in de verkopen, ten opzichte van 2019, van 25%. 


Ook zijn, in geen enkel jaar in de geschiedenis, de verkopen zo hoog geweest. Het is een recordjaar!


Hierdoor is het hele speedpedelec-park in NL gegroeid met 5%.


En het park (totaal aantal gekentekende speedpedelecs) op 7 januari 2021 in enkele kengetallen:

Het NL park bestaat uit maar liefst 53 merken en 21 daarvan met minder dan 10 fietsen.


Momenteel rijden er 180 verschillende modellen op Neerlands wegen rond.


Dit zijn de gekentekende 23.793 speedpedelecs. Wij zijn de enige die dat zo exact kunnen bepalen...


Het park heeft een gemiddelde ouderdom van 3,2 jaar.  Ondanks het recordjaar een stijging van 0,1 t.o.v. september 2020. Er zijn 5.500 fietsen ouder dan 5 jaar, de oudste komt uit 2009.


9 september 2020


Nieuwverkopen

 

 

Toelichting

Goed nieuws voor de Nederlandse markt voor speedpedelecs! Speedpedelec Evolutie verwacht een stijging in de nieuwverkopen 2020 van 33% (naar 4.925 fietsen) t.o.v. 2019 (3.706 fietsen). Een sterke groei in januari en februari werd gecompenseerd door mei waar slechts 14 fietsen méér verkocht werden dan in 2019. Vanaf juni zien we weer een stijging van 20 á 30%. Voor de prognose (gele staven) over sep t/m dec rekenen wij met een toename van 30%. Verklaring van deze toename kan zijn de fiscale bijtellingsregeling voor geleaste speedpedelecs via de (groene) werkgever van de fietser.


Park NL Top 10 per merk

 

Toelichting

Speedpedelec Evolutie publiceert opnieuw haar analyse van de Nederlandse markt! Per 9 september 2020 zijn er 22.639 gekentekende speedpedelecs. De Top 10 merken hiervan (totaal 20.090 fietsen) zijn samen goed voor 89%. De resterende 11% (totaal 2.549 fietsen) bestaat uit 35 merken! Stromer is marktleider met 31% en samen met Riese & Müller hebben zij meer dan de helft van de markt in handen. De 3de plaats gaat naar Sparta: of zij met haar nieuwe D-Burst modellen de glorietijd van haar Ion E-Speed kan voortzetten zal de tijd leren.
Park NL Top 10 per model

 

Toelichting

En de 3de analyse van Speedpedelec Evolutie over de Nederlandse markt gaat over de modellen. Per 9 september 2020 zijn er 22.639 gekentekende speedpedelecs. De Top 10 modellen hiervan (totaal 15.582 fietsen) zijn samen goed voor 69%. De resterende 31% (totaal 7.057 fietsen) bestaan uit 150 modellen! Het al oudere Ion E-Speed model van Sparta staat met 2.029 fietsen bovenaan, de volgende 5 modellen verschillen slechts gering in aantal. We maken 1 voorbehoud voor het Cruiser model van R&M: 119 stuks zijn mogelijk het model Roadster: de data is niet eenduidig...in dat geval staan de Stromer modellen ST1 en ST2 resp. op de 2e en 3e plaats! In totaal heeft Stromer 4 modellen in de Top 10, R&M 3 en Sparta 2.