Statistieken

Onderstaande statistische informatie is eigendom van Speedpedelec Evolutie en mag alleen na haar uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden.
We verwijzen ook naar onze disclaimer.


Actuele gegevens 7 januari 2021


Nieuwverkopen NL 2020 per merk - model

Toelichting

In deze tabel presenteren we de nieuwverkopen in NL van 2020 naar merk en model. In 2020 zijn er 92 modellen verkocht verdeelt over 33 merken. Wij verwelkomen in 2020 een zestal nieuwe merken: het Belgische Ellio, Amerikaans/ Taiwanese Fuell, Hongaarse Gepida, Duitse Kettler, Franse LMX en het Zwitserse MTB Cycletech: de hele wereld is betrokken. De 33 merken presenteerden 31 nieuwe modellen (Flyer maar liefst 7). Een derde van alle modellen is daarmee nieuw! De laatste 2 kolommen tonen die nieuwe merken en modellen. Maar liefst 21 merken, onder in de tabel, hebben minder dan 50 fietsen verkocht. Geen zorgen: 16 merken daarvan verkopen ook e-bikes en bio-fietsen. 


Nieuwverkopen NL 3 jaar

Toelichting

Goed nieuws voor de Nederlandse markt voor speedpedelecs! Speedpedelec Evolutie toont als eerste een forse stijging in de nieuwverkopen 2020 van 25% (van 3.619 naar 4.521 fietsen). Een sterke groei in januari en februari werd gecompenseerd door mei waar slechts 14 fietsen méér verkocht werden dan in 2019. Vanaf juni zien we weer een stijging van 20 à 30%. Onze jaarprognose van 9 september met 4.925 fietsen is echter door een forse daling in de laatste 2 maanden niet gehaald. Verklaring van de jaartoename kan zijn de fiscale bijtellingsregeling voor geleasete speedpedelecs via de (groene) werkgever van de fietser. Ook is er wereldwijd een groeiend besef dat juist de fiets gezond, individueel en onafhankelijk vervoer biedt waarvan de gehele fietsindustrie profiteert.


Park NL Top 10 per merk

Toelichting

Speedpedelec Evolutie publiceert opnieuw haar analyse van de Nederlandse markt! Per 7 januari 2021 telt het park 23.793 gekentekende speedpedelecs. De Top 10 merken hiervan (totaal 21.107 fietsen) zijn samen goed voor 89%. De resterende 11% (totaal 2.686 fietsen) bestaat uit 43 merken! Stromer is marktleider met 32% en samen met Riese & Müller hebben zij meer dan de helft van de markt in handen. De 3de plaats gaat naar Sparta: of zij met haar nieuwe D-Burst modellen de glorietijd van haar Ion E-Speed kan voortzetten zal de tijd leren.


Park NL Top 10 per model

Toelichting

En de 3de analyse van Speedpedelec Evolutie over het Nederlandse park gaat over de modellen. Per 7 januari 2021 zijn er 23.793 gekentekende speedpedelecs. De Top 10 modellen hiervan (totaal 16.187 fietsen) zijn samen goed voor 68%. De resterende 32% (totaal 7.606 fietsen) bestaan uit 170 modellen! De Ion E-Speeds van Sparta, die gemiddeld al 5,5 jaar oud zijn, staan nu nog met 2.021 fietsen bovenaan, van de nr. 2 rijden 2002 fietsen rond: de ST1 van Stromer. Ook de volgende 4 modellen verschillen elkaar slechts gering in aantal. Met een voorbehoud voor de Cruiser van R&M: 119 stuks zijn mogelijk het model Roadster: de data is niet eenduidig...in dat geval staat de ST2 van Stromer op de 3e plaats! Stromer heeft 4 modellen in de Top 10, R&M 3 en Sparta 2.


Het jaar 2020 is voor de speedpedelec in Nederland een goed jaar geworden:

Het aantal nieuwe speedpedelecs in NL in 2020.


Uit de data concluderen wij een stijging in de verkopen, ten opzichte van 2019, van 25%. 


Ook zijn, in geen enkel jaar in de geschiedenis, de verkopen zo hoog geweest. Het is een recordjaar!


Hierdoor is het hele speedpedelec-park in NL gegroeid met 5%.


En het park (totaal aantal gekentekende speedpedelecs) op 7 januari 2021 in enkele kengetallen:

Het NL park bestaat uit maar liefst 53 merken en 21 daarvan met minder dan 10 fietsen.


Momenteel rijden er 180 verschillende modellen op Neerlands wegen rond.


Dit zijn de gekentekende 23.793 speedpedelecs. Wij zijn de enige die dat zo exact kunnen bepalen...


Het park heeft een gemiddelde ouderdom van 3,2 jaar.  Ondanks het recordjaar een stijging van 0,1 t.o.v. september 2020. Er zijn 5.500 fietsen ouder dan 5 jaar, de oudste komt uit 2009.


9 september 2020


Nieuwverkopen

 

 

Toelichting

Goed nieuws voor de Nederlandse markt voor speedpedelecs! Speedpedelec Evolutie verwacht een stijging in de nieuwverkopen 2020 van 33% (naar 4.925 fietsen) t.o.v. 2019 (3.706 fietsen). Een sterke groei in januari en februari werd gecompenseerd door mei waar slechts 14 fietsen méér verkocht werden dan in 2019. Vanaf juni zien we weer een stijging van 20 á 30%. Voor de prognose (gele staven) over sep t/m dec rekenen wij met een toename van 30%. Verklaring van deze toename kan zijn de fiscale bijtellingsregeling voor geleaste speedpedelecs via de (groene) werkgever van de fietser.


Park NL Top 10 per merk

 

Toelichting

Speedpedelec Evolutie publiceert opnieuw haar analyse van de Nederlandse markt! Per 9 september 2020 zijn er 22.639 gekentekende speedpedelecs. De Top 10 merken hiervan (totaal 20.090 fietsen) zijn samen goed voor 89%. De resterende 11% (totaal 2.549 fietsen) bestaat uit 35 merken! Stromer is marktleider met 31% en samen met Riese & Müller hebben zij meer dan de helft van de markt in handen. De 3de plaats gaat naar Sparta: of zij met haar nieuwe D-Burst modellen de glorietijd van haar Ion E-Speed kan voortzetten zal de tijd leren.
Park NL Top 10 per model

 

Toelichting

En de 3de analyse van Speedpedelec Evolutie over de Nederlandse markt gaat over de modellen. Per 9 september 2020 zijn er 22.639 gekentekende speedpedelecs. De Top 10 modellen hiervan (totaal 15.582 fietsen) zijn samen goed voor 69%. De resterende 31% (totaal 7.057 fietsen) bestaan uit 150 modellen! Het al oudere Ion E-Speed model van Sparta staat met 2.029 fietsen bovenaan, de volgende 5 modellen verschillen slechts gering in aantal. We maken 1 voorbehoud voor het Cruiser model van R&M: 119 stuks zijn mogelijk het model Roadster: de data is niet eenduidig...in dat geval staan de Stromer modellen ST1 en ST2 resp. op de 2e en 3e plaats! In totaal heeft Stromer 4 modellen in de Top 10, R&M 3 en Sparta 2.