Doelgroep


Op welke doelgroep richten de fietsfabrikanten nu hun pijlen? Voor wie is de speedpedelec interessant?
Naar onze mening kenmerkt de spedelaar zich als volgt:

  • Leeftijd 40+
  • Kapitaalkrachtig
  • Forenzend en daardoor werkzaam
  • Mannelijk
  • Aandacht voor techniek
  • Aandacht voor eigen gezondheid
  • Aandacht voor het milieu en echte duurzaamheid
  • Autonoom / onafhankelijk

En herkenbaar? Bovenstaande opsomming is niet heilig. Een jonge, armlastige, werkloze, rokende vrouw kan ook een speedpedelec bezitten maar toch.
Het belangrijkste gebruiksdoel blijft toch forenzen, een speedpedelec is niet goedkoop, is een technisch “dingetje” doch blijft in wezen een fiets die ook door menskracht wordt voortbewogen.

.