Wetgeving


Nederland

Door nieuwe Europese en Nederlandse regels zijn vanaf 1 januari 2017 de regels voor speedpedelecs veranderd. De speedpedelec is voor de wet een bromfiets in plaats van een snorfiets. Vanaf die datum geldt dan ook:

 • Helmplicht die voldoet aan de NTA 8776 certificering. Overigens is een helm die voldoet aan zwaardere eisen, zoals de ECE 22.05-norm voor de bromfietshelm, ook toegestaan.
 • Bromfietskenteken (gele kentekenplaat). Gelukkig kun je kiezen in portrait of landscape.
  In België zijn de platen groter.
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.
 • Je wettelijk toegestane plaats op de weg wordt bepaald door een lappendeken van regels die het rustig gebruik van de fiets beperkt:
  • of je binnen of buiten de bebouwde kom fietst,
  • de aanwezigheid van een fiets- of bromfietspad en, last but not least,
  • lokale regeltjes van gemeenten of provincies die uit aparte (onder)borden blijken.
   Denk aan de recente ontheffing van de gemeente Rotterdam.


Provincies

Provincies beheren (evenals de rijksoverheid en de gemeenten) wegen en fietspaden en kunnen daardoor het gebruik door speedpedelecs beïnvloeden. Denk aan het plaatsen van onderborden "speedpedelec toegestaan". Gelderland heeft hierin stappen gezet en in Utrecht is men in voorbereiding.

Gemeenten

Soest

Mei 2021.
Mogelijk staat ook de gemeente Soest speedpedelecs toe op het fietspad. Ze willen dat met omliggende gemeenten kortsluiten.


Almere

Februari 2021.
Mits een goedkeurend gemeentelijk raadsbesluit genomen wordt mogen speedpedelecs op de fietspaden.


Amersfoort

Februari 2021.
Bestuurders van speedpedelecs kunnen vanaf de zomer 2021 tot eind 2022 met een ontheffing ook gebruik maken van het fietspad. Hier mogen ze maximaal 30 km per uur rijden. De beslissing waar te fietsen ligt bij de gebruikers van de speedpedelec zelf: óf op de rijbaan óf op het fietspad.


Rotterdam

April 2020.
Bestuurders van speedpedelecs mogen per 1 april 2020 met een ontheffing ook
gebruik maken van het fietspad in Rotterdam. Hier mogen ze maximaal 30 km per uur rijden. De beslissing waar te fietsen ligt bij de gebruikers van de speedpedelec zelf: óf op de rijbaan óf op het fietspad.


Wageningen

Februari 2018.

De eerste gemeente die speedpedelecs op een aantal fietspaden binnen de bebouwde kom gaat toestaan is de gemeente Wageningen. Dit in aansluiting op het verkeersbesluit van de provincie Gelderland (najaar 2017).

Deze fietspaden zijn te herkennen aan speciale borden die onder de fietsborden worden geplaatst met de tekst ‘speed-pedelec toegestaan’.


Doel van regels

Doel was en is natuurlijk de veiligheid op de weg te verbeteren: met het gele kenteken zijn we herkenbaar. Helaas is er geen landelijke voorlichting geweest waardoor speedpedelecs die plots op de weg moesten fietsen door (vracht)auto’s van de weg werden gedrukt. Of werden uitgescholden. Dit heeft het imago van de speedpedelec en de onderlinge verhoudingen een flinke deuk opgeleverd. Sommigen kopen om die reden zelfs geen speedpedelec.


Ons standpunt

Naar onze mening dient de overheid de keuze van weg of fietspad over te laten aan de spedelaar zelf. Een verplichte toewijzing naar óf weg óf (bromfiets)fietspad is niet in het belang van de veiligheid van de spedelaar noch van de overige weggebruikers.
Als we met zijn allen duurzamer, groener en klimaatbewuster willen leven dan kan de rijksoverheid dat de speedpedelec best gunnen.
Uitzonderingen op de nationale wetgeving door provinciale of gemeentelijke overheden zijn leuk voor enkele individuen maar vergroten de rechtsonzekerheid.


Andere landen

Ook kenmerkend voor de verkeerswetgeving is dat er weinig Europees “geharmoniseerd” is: ieder land lijkt zijn eigen wetten te hebben.


België

De Belgische wetgeving is te vinden in het:

"Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg"                          oftewel de "Wegcode".
Hierin staan vele definities en we komen de speedpedelec tegen in:
Artikel 2. Bepalingen              bij onderdeel:
2.17. "Bromfiets":                    bij onderdeel:

3) ofwel een “speed pedelec”, dit wil zeggen elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken:

 •     een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
 •     een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.

P.S. In deze website gebruiken wij consequent de aanduiding "speedpedelec" in
plaats van "speed pedelec".


Voor verdere uitleg verwijzen we graag naar de website:
www.speedpedelecvlaanderen.be

Die als missie heeft:
mobiliteitsbeleid in Vlaanderen positief te beïnvloeden teneinde verplaatsingen per speed pedelec zowel veiliger, flexibeler als sneller te maken en daarmee de overstap van auto naar speed pedelec te stimuleren.
Daar staan we natuurlijk helemaal achter.


Duitsland

Hier mag de speedpedelec niet op het fietspad dus moet ze op de weg. Ze mag ook niet op openbaar toegankelijk gebied gebruikt worden zoals in bossen (zelfs als die privé eigendom zijn). Je moet een geschikte helm gebruiken maar wat dat inhoud is niet goed geregeld, de Nederlandse NTA 8776 norm is niet van toepassing waardoor je in feite een motorhelm op moet.

En dat in Duitsland, waar vele fietsfabrikanten en toeleveranciers vandaan komen en de e-bike wél een geaccepteerd fenomeen is. Denk aan de e-MTB’s die voor het Duitse landschap (bossen en heuvels) gemaakt lijken te zijn.
Kijk ook maar eens naar de 26.200 leden van de Duitse FB-groep PEDELEC FORUM waar ook de S-Pedelec een onderwerp is.
Of www.velototal.de wat een ware schatkist is aan fiets-info met 35.000 volgers.
De houding t.o.v. de speedpedelec staat daarmee in schril contrast.


Zwitserland

De speedpedelec wordt omarmd en mag overal fietsen.


Tunen

Bij wetgeving hoort natuurlijk ook het ontduiken ervan. Oftewel het tunen van normale e-bikes via het illegaal plaatsen van een extra computerchip die de bestaande motorelektronica om de tuin leidt. Hierdoor kun je met de snelheid van een speedpedelec (of nog hoger) fietsen.

Toch maar niet doen want:

 • hij is niet verzekerd,
 • het frame is niet stabiel genoeg voor hoge snelheden en
 • remmen en banden zijn ontoereikend en daarmee een gevaar op de weg.
 • fietsers spelen ook met het imago van de speedpedelec en het leven van andere verkeersdeelnemers.

Niet voor niets weert het Duitse PEDELEC FORUM iedere post over tuning op hun website.
Ook het Duitse Zweirad Industrie Verband (ZIV) heeft een keihard standpunt tegen tuning mede natuurlijk omdat zij dat als bedreiging voor deze "booming-markt" zien:  "Zudem gefährdet die Manipulation von Antriebssystemen die Akzeptanz des E-Bikes bei Behörden, Gesetzgeber und Endverbraucher".
Daarom maakt bijv. het Duitse Bosch haar motoren steeds moeilijker te tunen.


Conebi convenant

In september 2021 hebben veel partners in de fietsindustrie het convenant tegen manipulatie van e-bikes getekend.
Klik hier voor het convenant

 

Wij zijn tegen tuning van fietsen naar speedpedelec. Op deze website worden dan ook alleen maar legale speedpedelecs beschreven.

Het aanbieden van e-bike tuningsets, vaak via webwinkels, vinden wij haaks staan op het maatschappelijk verantwoord ondernemen.