Duurzaamheid

Hoe duurzaam is een speedpedelec eigenlijk?

In feite hangt dat af van de mate van repareerbaarheid en/of vervangbaarheid van de elektrische onderdelen. Immers de meeste mechanische onderdelen (bijvoorbeeld overbrenging en versnelling) zijn bij defect beschikbaar omdat ze standaardproducten zijn die ook voor e-bikes of bio-fietsen gemaakt worden.

De elektrische onderdelen zelf echter kennen een beperkte levensduur: ze zijn complexer en  gevoeliger voor slijtage en weersomstandigheden. Daarnaast worden deze producten met regelmaat verbeterd of opgevolgd door een nieuwe "generatie". Dan is maar de vraag hoelang de fabrikant de "oude" generaties nog ondersteund. Ook willen de meeste consumenten een "nieuw" model gebruiken waardoor de gemiddelde speedpedelec binnen 3 jaar al van eigenaar wisselt. De meest voorkomende leasetermijn is ook 3 jaar.

Kortom de speedpedelec zelf is niet zo duurzaam als we denken, wel als hij een auto vervangt.


Rückbau

Dat is de Duitse term voor wat wij gewoon slopen noemen. Maar rückbau (terugbouw) geeft beter weer wat moet gebeuren op het levenseinde van je speedpedelec: het demonteren en sorteren van alle onderdelen en deze geschikt maken voor recycling oftewel hergebruik.
Hier weten we helaas weinig van maar het zal wel arbeidsintensief zijn door de complexiteit van de fiets.
Zelfs het grootste milieu-risico, de accu, vormt nog steeds een probleem. Hoe winnen we kostbare grondstoffen hierin terug? Momenteel gaan accu's de oven in waarna de restanten enigermate geschikt zijn voor "herbestemming": dit kost niet alleen veel energie maar levert ook veel afval op.
 
Kern van het recycleprobleem is dat de fietsindustrie zich richt op de productie van nieuw (en de verkoop er van via een winstmodel) en niet ook op de retourname van verouderde producten.

Hier moet de overheid duidelijk haar rol voor het algemeen belang nemen.


Modulair

Bij speedpedelecs komt modulaire bouw niet voor: dat is het, op ieder moment in de levensfase van de fiets, kunnen scheiden van de  elektrische onderdelen en de mechanische fiets.
Bij de e-bike kennen we bijvoorbeeld de Pendix middenmotor die, juist ook, achteraf op je goede fiets gemonteerd kan worden en later ook weer overgeplaatst of verwijderd kan worden.
De typegoedkeuring van de speedpedelec staat dit "ombouwen" echter niet toe.


Vergelijking met de auto.

                          Tesla Model S        Speedpedelec
massa                 1.300 Kg                   30 Kg
accu  Wh           95.000                       1.000
actieradius      610 Km                      60 km
0-100 Km/u    2,6 Sec                        n.v.t.